Razer Presents Nari Wireless Gaming Headsets

01-10-2018 by
0 comment(s)

Razer presents the Nari Wireless Gaming Headset family Razer Nari, Razer Nari Essential and Razer Nari Ultimate as the flagship model with Razer HyperSense.

Read more
Razer, Razer Chroma, Razer HyperSense, Audio