Razer Presents Nari Wireless Gaming Headsets

01-10-2018 by
0 comment(s)

Razer presents the Nari Wireless Gaming Headset family – Razer Nari, Razer Nari Essential and Razer Nari Ultimate as the flagship model with Razer HyperSense.

Read more
Razer, Razer Chroma, Razer HyperSense, Audio